Leden 2009

... a ještě jednou Haddon Hall

28. ledna 2009 v 19:57 | Ellinka :o) |  HADDON HALL - DERBYSHIRE
Krásná fotografie - nekonečné vřesoviště a lesy a uprostřed té krásy se tyčí Haddon Hall


Jane Eyre na divadelních prknech ....

28. ledna 2009 v 19:40 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
Tak na to jsem doopravdy zvědavá - bude to u nás v ČR první divadelní zpracování slavného románu od Charlotte Brontëové .... už vím jistě, že se vypravím do Prahy do divadla


North and South (2004)

26. ledna 2009 v 12:38 | Lea (newforum) |  FILMY KTERÉ MÁM RÁDA


Tak toto je další seriál (nebo spíše minisérie) z produkce BBC, která mě opět doslova uchvátila. Knihu jsem nečetla - škoda, ani jsem na ni nikde na pultech nenarazila ... ale seriál je opravdu skvělý . Nečekala jsem, že mě tak zatáhne do děje - musela jsem shlédnout všechny 4. díly hned po sobě. Krásný příběh - není to jen romantika, ale i kus reality - chudoba dělníků v přádelně atd. Konec 1. dílů je geniální - Margaret píše dopis přítelkyni - pohled na továrnu, na dělníky u strojů, všude kolem se vznáší kousky bavlny, do toho nádherná hudba, ve zpomaleném záběru se objevuje John Thorton .... a jak píše Margaret: "Viděla jsem peklo.... a je sněhově bílé.."
Margaret Haleová, dcera pastora vesnické farnosti v Helstonu u Londýna, získala dobré domácí vzdělání zásluhou své tety, která se svého času výhodně vdala za generála Shawa, člověka zámožného a letitého. Margaret prožila v tetině londýnském domě několik let. Se svojí sestřenicí Edith se věnovala bezelstným světským radovánkám a studiu, stanovému dívkám jejich postavení. Ale nastal čas, kdy se Edith vdává za kapitána Lenooxe a odjíždí na Korfu - na místo služby jejího muže. Margaret se tak vrací domů k rodičům do Helstonu. Její matka si vzala z lásky. Nežijí úplně v nouzi a dokonce pokřesťansku pomáhají vesnickým ubožákům. Za Margaret po nějaké době přichází Henry Lennox, bratr kapitána, který ji požádá o ruku, považujíc její nevinné flirtování prováděné v Londýně za dostatečný důvod k natolik závažnému kroku. Ta ho ale rozhodně odmítá. Pan Hale se v té době rozhodne opustit svůj post duchovního kvůli třenici s vyšší církevní vrchností a jeho rodina musí opustit pokojný vesnický život na jihu a odcestovat do Miltonu, průmyslového severního města proslaveného svými tkalcovsko - spřádacími továrnami. Pan Bell, univerzitní přítel pana Hale, nachází pro něho v tomto městě několik žáků.


Po příjezdu se Margaret hned v první dni seznamuje s panem Johnem Thorntonem, mladým a velmi úspěšným továrníkem. Jejich seznámení probíhá přímo v továrně, kde se Margaret stává svědkem, jak pan Thornton krutě bije jednoho z dělníků, který se rozhodl, že si tajně zakouří ve výrobní hale, i když pravidla protipožární bezpečnosti to kategoricky zakazují a trestají okamžitým propuštěním. Margaret, která situaci zcela nepochopí, vidí jenom "rozzuřeného" majitele, který se obořuje na bezbranného a na něm závislého člověka. Podle jejího mínění, se gentlemani takhle nechovají.
Pan John Thornton se ocitá mezi žáky jejího otce. I když je mu kolem třiceti let - nedostalo se mu svého času potřebného klasického vzdělání, protože byl nucený jít ve 14 letech pracovat poté, co jeho zbídačený otec skončil život sebevraždou a zanechal po sobě vdovu a dvě děti. Johnova matka šetřila každý šilink ale náhle v jeho 15. letech mohli nejen klidně vyrovnat dluhy ale i rozběhnout vlastní podnikání. Podle pravidel etikety probíhá seznámení rodin. Paní Thorntonová je panovačná žena, která velice miluje svého syna a vysoce si cení jeho úspěchů. I když se s úctou staví ke znalostem absolventa Oxfordu pana Halea, tak si přesto myslí, že prací skutečných mužů je podnikání a nikoliv učení a uvažování o filozofii. Mimo Thorntnových se Margaret seznamuje se dvěma dcerami dělníka Nicolase Higginse, odborářského vůdce a podle helstonského zvyku dobročinnosti, je často navštěvuje a přináší jim sebou výslužku. Kromě setkávání s Bessy a Mary Higginsovými, pomoci služce Dixon, procházek po okolí Miltonu a dopisování se sestřenicí Edith, které popisuje, jaký je život v průmyslovém městě s jeho továrnami, dělnickými bloky, kouřícím potrubím - se její život odlišuje od všeho, co znala dříve a má pocit, že ve městě není žádná zábava.
Už dědeček Max napsal: tam kde na sebe naráží zájmy kapitálu a najatých dělníků, zahřmí vzpoura. Milton není výjimkou. Nehledě na to, že někteří továrníci, včetně Thorntona, se snaží zlepšit podmínky práce v dílnách a nakupují stroje na čištění vzduchu od bavlníkového prachu, chápajíc, že zdravý dělník přinese větší zisk, stávka dozrává. Dělníci chtějí zvýšení platu ale situace na trhu je složitá - zanikají dřívější obchodní kontakty a majitelé kvůli tomu a kvůli objektivním důvodům nemohou splnit všechny jejich požadavky. V jednom krásném dni se všechny továrny ve městě zastavují a život v Miltonu ustrne. Odborový svaz ze své kasy pomáhá penězi naléhavě potřebným. Lidé i tak začínají hladovět. Nicolas Higgins je ale i tak neoblomný. On je vůdce odborového svazu, on ví, co dělá. Podle jeho názoru, je třeba vydržet až do konce. Měsíc po začátku stávky provádí Thorntonovi každoroční příjem, plánovaný ještě před tragickými událostmi, na kterém se všechny hovory točí kolem stávky. Továrníci hledají způsoby záchrany kapitálu, někteří mají v úmyslu je vložit do finančních spekulací nebo do podnikání za oceánem. Thornton je ale vlastenec, chce pracovat pro vlast a kvůli tomu je ochoten přivést dokonce Iry, aby měl kdo stát u strojů. Když se u stolu dozví, že Margaret milosrdně pomáhá penězi a potravinami hladovějícím dělníkům, nikdo se na její stranu nepostaví. John Thornton tvrdí, že poskytuje žebrákům pouze medvědí službu, jelikož oni beztak prohrají jenom později. Paní Haleová, která se nikdy netěšila pevnému zdravím, v Miltonu definitivně uvadá, ale po nějakou dobu se jí to daří skrývat před dcerou a manželem. Nicméně Margaret vidí vycházet z jejich domu doktora a přemlouvá Dixon, aby jí všechno řekla. Když zjistí, že je matka doslova na prahu smrti, napíše svému bratrovi Federicovi do Španělska. Frederic sloužící na lodi Její Výsosti nemohl snést zvěrstva svého kapitána vůči podřízeným a ještě s několika stejnomyšlenkáři posadil kapitána a jeho přisluhovače do člunu a nechal je uprostřed oceánu. Admiralita to uznala jako vzpouru a všichni figurující se museli roky skrývat před spravedlností bez možnosti ospravedlnění za svoje postupy.

Do Miltonu v noci přivážejí Iry a rozmisťují je do Thorntonových továren. Když se o tom v okolí dozví, nejvíce zoufalí dělníci trpící nedostatkem peněz a hladem vedení Baucherem, otcem šesti dětí, který byl od samého počátku proti stávce, jdou zaútočit na podnik. Margaret se objeví ve středu dění, protože šla k Thorntonovým - žijícím v bezprostřední blízkosti od budov továren, kvůli matraci pro nemocnou matku. Když se zástup dělníků, který vylomil vrata, objeví pod samotnými okny domu, zapřísahá Margaret Johna, aby si s rozzuřenými dělníky promluvil jako muž a přislíbil jim prozkoumání jejich požadavků, vždyť oni teď nevědí, co činí. Ale kdo bude poslouchat domluvu respektive požadavky majitele vyklidit dvůr - nikdo! Margaret se bezhlavě vrhá ke vchodu a vyráží na verandu s výzvou k uklidnění. Pan Thornton, který se jí snaží ochránit před pěstmi, se pokouší jí násilím odvléci do haly, ale tu z davu letí kámen vypuštěný nejistou rukou Bauchera a strefuje Margaret přímo do spánku. Je třeba říci, že v tu dobu lid ještě nebyl tak navyklý na násilí a když uviděl zakrvácenou ženu, rychle se vzpamatoval. Tento proces byl navíc urychlen koňskou policií, která dorazila. Dělníci se rozběhli domů. Margaret, kterou odnáší do domu a poskytují první pomoc, rychle přichází k sobě a vzhledem k tomu, že si nepřeje znepokojovat svoji matku dlouhou nepřítomností, odchází. Všudypřítomní sluhové viděli příhodu na verandě z oken horního patra a referují o všem paní a slečně Thortonovým. Paní Thorntonová už dlouho pozoruje, že její syn není lhostejný k dceři svého učitele a toto se stalo nepříjemným zjištěním. Od začátku si dívku neoblíbila kvůli tomu, že tato "hrdinka" má na vše svůj vlastní názor a i kvůli tomu, že na jednu stranu má drzost ozývat se proti jejímu synovi a na druhou ho brání, i když sama si toho asi není vědoma. John, který se vrátil z továrny, nenachází raněnou Margaret v domě, a tak hodlá svoji spasitelku poctít děkovnou návštěvou. Ale co se nestane! Matka se snaží otevřít synovy oči pomluvami, které se s bleskovou rychlostí rozšiřují po městě, o tom, že slečna Hale natolik ztratila hlavu kvůli lásce k panu Thortonovi, že se s ním objímá před celým národem. Cha-cha - matka tady snad přesvědčila i sama sebe, že je to pravda. John, jenž je v srdci vážně raněný půvaby Margaret, si dokonce ani ve svých nesladších snech nepředstavoval, že by mohl doufat ve vzájemnost, vždyť prakticky všechna jejich setkání proběhla buď za nepříznivých okolností nebo skončila hádkami. Neodvažujíc se uvěřit vlastnímu štěstí, rozhodne se, že jí odkryje svoje city.
Když přichází, je jejich rozvor, jak je už zvykem, úplně naruby. Mladík jí děkuje za zásah ale jako odpověď uslyší, že by to na jejím místě udělal každý a že ona by přišla v podobné situaci na pomoc každému. John, který se jí snaží vyjevit své city, je Margaret přerušen: "Tak Vy Johne, jste přišel zachránit moji údajně zničenou pověst, Vy vládnoucí majetkem, máte v úmyslu si mě koupit, jako kupujete svoji bavlnu. To se nestane!" Nešťastný, a zcela zhrzený uchazeč o ruku a srdce se pokouší vyjasnit, že k ní přišel upřímně, bez žertů, s upřímnými city. Ne a ne - on se jí nelíbí a nikdy nelíbil, velice lituji. Thornton se vrací domů, kde se jeho matka hned raduje a pak se pobuřuje nad jeho odmítnutím. Jak by také nejásala - syn zůstává s ní. Vždyť tato čertice mohla udělat šťastným jejího nejmilejšího ale místo toho mu zlomila srdce. Teď bude tuhle nevděčnou a mizernou holku nenávidět za dva.
Tou dobou se dělníci vracejí ke strojům, většina Irů odjíždí domů a podněcovatele nepokojů hledá policie. Život se pomalu vrací do starých kolejí. Ale ne u všech. Baucher, který zranil Margaret, se musí skrývat a dokonce ani Higgins mu nechce pomoct, protože kvůli nevhodně hozenému kameni, dělníci nedocílili svého a museli přistoupit na ústupky. Samotného Nicolase, jako hlavního vůdce stávky, nikde nezaměstnají. A navíc umírá jeho starší dcera Bessy, otcova oblíbenkyně, která v poslední době trpěla profesionální nemocí tkadlen - bavlníkovým prachem v plicích. Pan Hale a Margaret v těžkém období pomáhají Higginsovým a také vyzývají Nicolase k přezkoumání svého tvrdého životního postoje. Mluví o míru a harmonii, ve kterém lidi musí žít, včetně majitelů a dělníků, tím spíš, že podle slov Margaret je pan Thornton rozumný a spravedlivý člověk schopný kompromisu.
V Londýně probíhá celosvětová výstava a paní Shaw zve svou neteř na návštěvu. Samozřejmě, že slečna Haleová se nemohla v jednom z pavilonu nesetkat s panem Thorntonem uvažujícím o přednostech technického pokroku. Margaret seznamuje Johna se svými příbuznými, kterým tento úzkoprsý obchodník nepřiroste k srdci. Margaret se musí zastat svého severního známého a horlivě dokazovat, že je velmi sečtělý v různých oborech. Vždyť ne nadarmo je nejlepším žákem jejího otce. Po návratu do Miltonu Margaret nachází svou matku na pokraji smrti a zbývají jí už jen poslední dny. Frederik - marnotratný syn - stačí přijet inkognito ze Španělska, aby se s matkou rozloučil. Riskuje, že bude poznán ale i tak se vrací- přestože na severu nikdo neví o jeho historii a o odměně určené za dopadnutí vzbouřence. Na neštěstí V Miltonu pobývá jakýsi Leonard z Helstonu, který na ulici potkává služebnou Dixon. Frederik obratem nutně odjíždí a nevyčkává na pohřeb. Margaret vyprovází bratra na noční vlak a jejich objetí na rozloučenou nepozoruje nikdo jiný než Thornton, který se z nějakého podivného důvodu ocitl o půlnoci na témže nástupišti. Na nádraží byl ale nejen továrník ale i Leonard, který okamžitě Frederika poznal a vyvolal poplach. Ovšem bývalý vojenský námořník rychle zchladil špiclův zápal, když ho shodil ze schodů. Paní Haleoou pohřbívají jen s minimálním shromážděním lidí. Kromě příslušníků rodiny, jsou přítomni je jen kmotr Margaret pan Bell, Thorntonovi a Higginsovi.
Za dva dny je Leonard nalezen mrtev a začíná vyšetřování. Vyjasňuje se, že ještě jeden svědek viděl Margaret v noci na nádraží v doprovodu muže, který se s mrtvým popral, jakoby bránil ženinu čest. Přirozeně, že Margaret všechno popírá. Vždyť nemůže vyprávět o bratrovi, který ještě podle propočtů nestačil odjet z Londýna, kde se hodlá setkat s advokátem Henry Lennoxem a vyložit mu svoji verzi událostí na lodi. John se ke všemu stává smírčím soudce a je i známým svědka. Když zjistí, že Margaret popírá svoji přítomnost na nádraží, tak z rozhodnutí své vůle věc uzavírá kvůli nedostatečným důkazům a bere vší odpovědnost na sebe. Zastání však vysvětluje jako symbol přátelství k panu Haleovi a ne jako symbol citového rozpoložení vůči slečně Haleové, se kterou je od nynějška vše skončeno.Trochu jsme pustili z dohledu Bauchera, který se zpočátku skrýval před spravedlností, ale po odvolání obvinění panem Thorntonem se vrací zpět do města, kde ale nemůže najít práci. Zcela zoufalý ze snahy zachránit rodinu před smrtí hladem, vydá se nejsnazší cestou - končí život sebevraždou. Jeho nemocná manželka ho za několik dní následuje a šest malých dětí se stává sirotky. Opatrování nad nimi přebírá Nikolas Higgins ale i on nemá práci. Nikolas se obrací o pomoc k Haleovým, možná, že mu pomohou najít práci někde na jihu? Margaret radí, aby si ještě jednou promluvil s panem Thorntonem, teď nemůže zůstat lhostejný k osudu sirotků: Na jihu se Nikolasovi i při svojí nezdolné energii krátce a dobře budete trápit. Higgins potlačujíc vlastní hrdost, jde znovu k Thorntonovi, kterému se do toho vůbec nechce, protože se objevily problémy s vrácením úvěru, jelikož výroba celý měsíc stála. Bankéř navrhuje Johnovi zúčastnit se finančních spekulací, které jsou méně riskantní, i když ne tak jako výnosné bavlníkové podnikání. Rozhovor Nikolase s možným zaměstnavatel se tak úplně nevydařil: proč brát do továrny potencionálního buřiče? Nicméně později se John přesvědčuje, že k sobě Higgins vzal Baucherovy sirotky a sám dává bývalému odborovému předákovi práci za slib loajality. Neobešlo se to bez zmínky, že Higginsovi neporadil zajít za panem Thorntonem nikdo jiný než slečna Haleová. Mimochodem, později přinesla spolupráce Nikolase a Johna ještě jeden výsledek: v továrně byla zřízena jídelna pro dělníky.Samotná Margaret je v situaci, která je pro ni zcela nevhodná: celé město projednává další skandál, který je s ní spojený - pobyt s neznámým mužem na nádraží uprostřed noci. Madam Thorntonová, která slíbila umírající paní Haleové, že na její dceru dohlédne, se pokouší Margaret otevřít oči kvůli nepřístojnému chování, ale ona samozřejmě poslouchat nechce. Připomíná pouze to, že nemá právo někomu poskytovat vysvětlení. Fanny, Johnova sestra, se vdává za burzovního spekulanta. Situace ve fabrice je horší a horší, Thornton stojí na prahu bankrotu kvůli nedostatku provozních prostředků. Už nemůže docházet na výuku k panu Haleovi, který se ve světle odehrávajících událostí bojí o mladíkův rozum, vzpomínajíc na neblahou dědičnost (otec spáchal sebevraždu) a i na to, jak těžko je člověku, když zklame naděje blízkých. Sám pan Hale se sotva vzpamatoval z nedávné ztráty milované manželky a s úmyslem rozptýlení přijímá nabídku navštívit s panem Bellem sraz spolužáků v Oxfordu. V Oxfordu Margaretin otec umírá a předává odpovědnost za dceru na svého přítele Bella.

Teď už slečnu Hale v Miltonu nic nedrží. Přijíždí za ní teta s úmyslem jí bez meškání odvést k sobě do Londýna. Poté co se rozloučí se všemi miltonskými známými, odjíždí neobracejíc se zpět v každém slova smyslu. Ach, scéna odjezdu kočáru od domu Thorntona je naprosto skvělá, když John zoufale šeptá:" Margaret, ohlédni se. Podívej se na mě!"Uběhnou tři měsíce. Margaret žije s tetou, která doufá v její sňatek s panem Lennoxem, který ale vzhledem k tomu, že už byl jednou odmítnut, hledá více vyhovující protějšek. Příležitostně přijíždějící pan Bell se snaží rozptýlit Margaretin stesk a odváží jí do rodného a kdysi milovaného Hestonu. Ale pobyt v rodišti nepřináší dívce uspokojení: v pastorově domě žijí noví lidé, kteří předělali pokoje a zahradu podle sebe. Skoro nic nepřipomíná minulé obyvatele. Jižní rozvážnost a prostota charakteru oproti severní pracovitosti a drsnosti jí už nepřipadá půvabná. Jakoby už tu nebyla doma. Margaret je zkrátka srdcem v Miltonu a ne v Hestonu. A tu, jako na zavolanou, pan Bell oznamuje: "Protože jsem svobodný člověk a musím někomu přenechat svoje nemalé jmění, kromě bandy lačných příbuzných, stanovuji tě, milá kmotřenko svojí jedinou dědičkou. Tím spíše, že mi zbývá maximálně půlroku až rok života a já ho mám v úmyslu prožít v Argentině mezi černookými seňoritami. " Margaret v návalu upřímnosti, vypráví panu Bellovi o té neblahé noci na nádraží, která posloužila jako důvod nedorozumění mezi ní a panem Thorntonem. I když je Margaret rozpolcená mezi přáním situaci vyjasnit a černými myšlenkami, že jí mladík pohrdá, přesto odmítá pomoc pana Bella na urovnání problémů. Pan Bell se však ukáže držitelem hlavního balíku akcií Thorntonovy továrny, který byl de facto spíše nájemcem a vedoucím. Přirozeně, že o svém úmyslu, udělat Margaret svojí dědičkou a majitelkou všeho, osobně informuje Johna Thorntona, který z takové zprávy upadá do strnulosti (bouří se v něm minulé naděje společně s křivdou a rozčarováním). Dokonce odmítá poslouchat iniciativní narážky pana Bella, že by Margaret mohla o Johnovi přemýšlet o mnoho lépe, než si sám myslí.


A tak je Margaret nyní bohatá zletilá dědička a může si dělat, co chce. Pochopit dokumentaci jí pomáhá stejný nenahraditelný Harry Lennox, který se pokouší postarat, pokud se to podaří, o rehabilitaci jejího bratra, kterému se obstojně daří v Cadizu se svojí novopečenou španělskou manželkou. Máte ještě na paměti finanční spekulace? Tak tedy - vydařily se! Všichni slavní figuranti, kteří se rozhodli vložit peníze do této mýdlové bubliny, jednoduše byli zasypáni zlatem. Mezi nimi i švagr Thorntona a…pan Bell a tedy i Margaret jako jeho dědička. Jediný kdo je v minusu, je nedůtklivý John Thornton, který je definitivně zruinován. Továrna je zastavena a dělníci propuštěni domů. Jen loajální Higgins ze zvyku ještě něco dodělává v opuštěné výrobně. Nyní nastavuje pro každý případ svému bývalému pánovi rameno, ujišťujíc ho, že pokud se podaří uvést do činnosti výrobu, dělníci se s radostí vrátí ke strojům. Nikolas se vyptává na Margaret. John Nikolasovi říká, že je v Londýně, kde jinde by byla a Nikolas, že by mohla být u bratra ve Španělsku. John se diví, že Margaret žádného bratra nemá, a pak se od Nicholase dozví, že opravdu má, ženatého v Cádizu, a že byl tenkrát i v Miltonu, z čehož John pochopí, s kým to vlastně Margaret na nádraží viděl. Z očí pana Thorntona nakonec padá clona smutku, div že se neztrácejícího ve svém štěstí. Jako skutečně zamilovaný člověk, chce co nejvíce vědět o cíli své vášně, a proto jede do Helstonu nasáknout tamější atmosféru a pochopit, v jakých podmínkách vyrostla radost jeho očí. Margaret také nesedí se složenýma rukama. Vzala sebou finančního proradce - pana Harryho Lennooxe a jela do Miltonu. Vždyť už slyšela o bankrotu Johna Thorntona. V továrně ale potkává jen paní Thorntonovou, která se k nové majitelce chová nelaskavě. Myslí si, že přijela jen proto, aby se vysmála jejich úpadku a ukázala triumf vlastního vzletu. Nakonec se naši hrdinové vypravují na zpáteční cesty - on z Helstonu do Miltonu, ona z Miltonu do Londýna a všechny tři články se nacházejí na jedné železniční přípojce. Setkávají se uprostřed bezejmenné železniční zastávky. Margaret dělá Johnovi nabídku, kterou není schopen odmítnout:" Mám 15 000 liber a banky poskytují nedostatečně vysoký úrok, aby se z něho dalo žít. Pokud vložím tyto peníze do mojí továrny, tak pod vaším citlivým vedením přinesou daleko větší zisk." "Do našeho rodinného rozpočtu" - dodává John. Všichni jsou šťastní. Zbývá pouze přeložit Margaretiny věci z jednoho vlaku do druhého, protože ona jede domů, do Miltonu se svým Johnem …NAVRCHOLU.cz


Wuthering Heights (2009)

17. ledna 2009 v 13:02 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
Jak jsem slíbila, že když se dozvím nové info o natáčení minisérie Wuthering Heights, tak se o ně podělím ..... tak tady je novinka - seriál je již dotočený, sestříhaný a 19. ledna 2009 má televizní premiéru na PBS.

Hrají:
Heathcliff - Tom Hardy
Cathy - Charlotte Riley
Edgar - Andrew Lincoln
Nelly - Sarah Lancashire
Hindley - Burn Gorman
Isabela - Rosalind Halstead
Catherine - Rebecca Night
Linton - Tom Payne
Hareton - Andrew Hawley
Mr. Earnshaw - Kevin R. McNally
Joseph - Des McAleer
Doctor Kenneth - Shaughan Seymour
Frances - Sia Berkeley
young Heathcliff - Declan Wheldon
young Cathy - Alexandra Pearson
Robert - John Hollingsworth a další

a zde je několik minut dokumentu o natáčení a rozhovory
a tady upoutávka na vysílání :o)

NAVRCHOLU.cz

Obraz

17. ledna 2009 v 11:45 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
.... obraz, který strašil Adel i Jane v seriálu Jane Eyre je dílo malíře Pietera Brueghela, namaloval ho v roce 1559 a jmenuje se Bitva o Masopustu ...


Miss Marple: Nemesis - Ruth Wilson

17. ledna 2009 v 11:43 | Ellinka :o) |  RUTH WILSON
Ruth Wilson jako Georgina Burrows v jednom z dílů Miss Marple.
.... a jen tak

Follow me .... :o)

14. ledna 2009 v 15:52 | Ellinka :o) |  YOUTUBE
Tak jsem zase na Youtube narazila na videoklip, který se mi moc líbí .... je hezky sestříhaný, ale ještě krásnější je písnička - zpívá Placido Domingo (spolu s Jose Carerasem je to můj oblíbený operní zpěvák)..... nádherný hlas ... nejlépe se to poslouchá úúúúplně nahlas ... :o)


Vánoční Haddon Hall

11. ledna 2009 v 19:50 | Ellinka :o) + http://z9.invisionfree.com/Toby_Stephens_ |  JEN TAK ....:O)
Lord Edward Manners - majitel sídla Haddon Hall - zpříjemnil návštěvníkům prohlídky o vánočních svátcích tradiční výzdobou
NAVRCHOLU.cz


The Tenant Of Wildfell Hall (1996)

10. ledna 2009 v 20:08 | Ellinka :o) |  FILMY KTERÉ MÁM RÁDA
Tato 3. dílná minisérie byla zfilmována podle románu Anne Brontëové. Byl to její jediný román a u nás v české republice vyšel pod názvem Dvojí život Heleny Grahamové. Zfilmování bylo docela pěkné, jen mi trošku neseděla Tara Fidzerald v hlavní roli.
Gilbert Markham se seznámí s mladou ženou - Helenou Grahamovou, která přijíždí do polorozpadlého sídla Widfell Hallu. Má malého syna Arthura a všichni si myslí, že je vdova. Brzy o ní v sousedství vznikají klepy, ale přes to všechno se Gilbert do Heleny zamiluje. Ona je ale velmi zvláštní osobnost, tichá, rezervovaná, s nikým se moc nechce přátelit a důvěrně stýkat, jako by chovala v duši nějaké tajemství, a proto si drží odstup ode všech. Maluje nádherné obrazy, které posílá do Londýna a prodává je, aby měla na živobytí. Po tom, co jí Gilbert vyznal lásku a odešel, se chtěl ještě vrátit, ale zaslechl v zahradě Helenu v důvěrném rozhovoru s mužem jménem Lawrence. Velmi se rozzuřil, myslel si, že je to její milenec a proto se s Lawrncem velmi ošklivě popral. Helena mu však přiznává, že je to její bratr a dává Gillbertovi svůj deník, aby si ho přečetl a vše pochopil. V deníku popisuje, jak se provdala z lásky za Arthura Huntingtona, který byl alkoholik a veřejně podváděl Helenu s jejich přítelkyní. S pitím a častými avantýrami nepřestal ani po narození syna - spíše se vše ještě zhoršilo, protože tomu všemu chtěl naučit i svého maléo syna - chtěl, aby se z něj stal "opravdový muž", proto mu naléval alkohol, opíjel se s přáteli před ním a pomalu by se z chlapce stejně zlý člověk, jako z Arthura. Helenin bratr Lawrence jí pomohl s tajným pronájmem Widfell Hallu - místa, na kterém oba vyrůstali - aby mohla od manžela potají odejít a skrýt se před ním. Po přečtení si deníku Gilbert uvědomil, jak byl hloupý a jede za Helenou, která se vrátila k těžce nemocnému manželovi - omlouvá se jí, ona však se k němu pořád staví chladně, ačkoliv jej také miluje. Nechá tedy Gilberta odjet a zůstává s manželem, který zanedlouho zemře. Helena odjede se synkem k tetě a strýci, zdrží se tam několik měsíců, ale pak se vrácí do Widfell Hallu. Při zpáteční cestě zahlédne Gilberta s jeho přítelkyní a se všemi známými u kostela a myslí se, že se Gilbert zatím oženil. On však za ní přichází a sděluje jí, že to jeho přítel se ženil, ne on ….. On je stále volný … A teď už nic nebrání jejich společnému životu.

Helen Graham - Tara Fitzerald
Gilbert Markham - Toby Stephens
Arthur Huntington - Rupert Graves
Mrs. Markham - Pam Ferris

Toby Stephens, Tara Fitzerald a Pam Ferris se setkali ještě při natáčení seriálu Jana Eyre :o) ale v úplně rozdílných rolích - Toby hrál Mr. Rochestera, Pam Ferris Grace Poolovou a Tara Fitzerald hrála zlou tetičku Reedovou.


NAVRCHOLU.cz