Srpen 2010

Syrie James - „The Secret Diares of Charlotte Brontë“

31. srpna 2010 v 19:10 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...

z
Román je poměrně dobře napsaný a ukazuje čtenářům pohled do domácnosti Brontëových, krátce po návratu Charlotte z Brusselu. Od začátku není pochyb o tom, že jádrem příběhu bude reverend Brontë a pan Nicholls - konkrétněji jeho vztah s Charlotte.Tento román je zvláště vhodný pro někoho, kdo není obeznámen s okolnostmi života v rodině Brontëových a první dvě kapitoly obsahují dostatek biografických údajů, pro seznámení s tím, co bude následovat...

Sarah Freeman - "Brontë in Love"

31. srpna 2010 v 19:00 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Charlotte Brontë chtěla věřit, že mozek je důležitější než krása a přesto pokaždé, když se podívala do zrcadla, nebo se zahlédla v některém okně svého domova, nemohla se ubránit pocitu zklamání. Byla moc malá, ústa měla drobná a její hlava byla příliš veliká s ohledem na její štíhlé tělo. Pokud jde o vlasy, tak když je neměla upravené, zdály se být suché a kudrnaté. Charlotte byl svůj netvrdší kritik - byla vášnivější, než kdokoliv, koho znala, ale cítila se v pasti uvnitř svého neatraktivního vzhledu.hObyčejná, jednoduchá a střízlivá - tak trávila většinu života, i když chtěla být jiná. Pro Charlotte byl její vzhled neustálou připomínkou nespravedlnosti reálného života, a proto už od nejútlejšího věku byla nucena tvořit si imaginární světy, kde vždy srdce převládalo nad hlavou a kde ti, kdož vášnivě milují, téměř vždy zvítězili. To byl svět, kde krása nebyla nezbytným předpokladem k úspěchu a kde si láska všechny podmanila…
Většina lidí, kteří kdy navštívili faru v Haworthu, s jejími pískovcovými podlahami a šedě vymalovanými zdmi, o ni měli jen málo zájmu, ale opatrný pozorovatel by byl překvapený. Návštěvníci mohli zahlédnout děti, jak si kreslí a čtou, nebo vidět Patrika Brontëho, jak své děti vyučuje základům matematiky a zeměpisu. Když byly formální lekce u konce, Charlotte, její dvě mladší sestry Emily a Anne a bratr Branwell sahají po jedné z mnoha knih, které lemují police na obou stranách u krbu v jídelně a téměř okamžitě se ponoří do svého vlastního světa. Otočením stránek se všechny čtyři děti dostaly do světa, mnohem optimističtějšího, než ten, který ležel před nimi. Byl to svět vzrušujících možností, kde byly jen šťastné konce a kde se nepřátelé mohli ztratit jen pouhým škrtnutím pera. Mimo faru a chmurnou realitu života v průmyslovém městě s textilní továrnou, kde byly statistiky úmrtnosti velmi vysoké, se fantazie dětí probouzela. Jejich domov se stal "bydlištěm" vymyšlených hrdinů a hrdinek, a zatímco jejich otec seděl ve své pracovně, Charlotte, Emily, Anne a Branwell popouštěli uzdu své fantazii. Potají sepisovali malé knížečky plné dobrodružství, ve kterých vykreslovali bitvy, hrdinné vojáky i jejich nepřátelé a Charlotte do toho vkládala i malé romantické příběhy. Maličké rukopisy nečetl nikdo jiný, než oni a děti v nich nacházely svobodu a dobrodružství, která by v reálném životě byly tak nepravděpodobné…
Inspirací jim byl nevypočitatelný Lord Byron, romantický William Wordsworth a vévoda z Wellingtonu. Dospívající Charlotte právě probouzí své naděje a sny, které vkládá do malých knížeček, do imaginárního světa, zvaného Angria. To ona vnesla do života vévodu Zamornu, který byl ztělesněním klasického a surového mužství. Zamorna byl krutý, ale inteligentní, byl dominantní a měl dvě manželky a nemanželské dítě, mnoho milenek a žil životem plným politických intrik a krvavých sporů. Málokdo by tušil, že dívka, která každý večer poslušně pokleká a odříkává modlitby, tráví každou neděli v kostelní lavici, s hlavou poslušně skloněnou a která poslouchá kázání svého otce o morální dobrotě, by mohla být schopna stvořit takovou postavu. Takový vášnivý a erotický svět byl jediný, nad nímž měla Charlotte úplnou kontrolu. Kdyby se otci dostala do rukou miniaturní knížečka a kdyby se snažil rozluštit miniaturní skript, objevil by dívku, jejích srdce hořelo beznadějí a romantikou a která odmítala přijímat realitu, která by zmírnila její idealismus. Její plachý úsměv skrýval velké množství emocí, ale dobře věděla, že chudí lidé nemají moc nadějí do budoucna.Zatímco ostatní ženy se ve věku kolem dvaceti let postupně vdávaly, Charlotte nic z toho nechtěla. Dostala sice dvě nabídky k sňatku, ale odmítla je, protože se rozhodla, že se vdá jen z lásky a ne z povinnosti. První nabídku dostala krátce před svými třiadvacátými narozeninami od Henryho Nusseye, bratra její přítelkyně Ellen, který nedávno dostudoval Cambridge University a působil jako kaplan v Sussexu. Potřeboval manželku a Charlotte znal, protože několikrát navštívila Ellen v jejich domě. Ne, Henry byl moc konvenční člověk a nabídku k sňatku jí poslal v dopise a můžeme se jen dohadovat, jak zněla. Charlotte věděla, že je velmi nepravděpodobné, že by byla zahlcena nabídkami k sňatku, i Henryho návrh byl nevýrazný, chyběly obvyklé lichotky, ale přesto byla překvapena. Přemýšlela, byla by finančně zabezpečena, ale její potřeba skutečné lásky a ne jen instituce manželství převážila. Odpověděla rychle a snadno - odmítnutí bylo typické pro její přímé jednání. Chtěla svého vlastního "vévodu Zamornu" a jestliže nenajde lásku, nechce raději nic.
f
Charlotte teď trávila dva roky jako učitelka na Roe Head a požadavky, které se od ní očekávaly, jí připadaly nesnesitelné. Pohrdala mnohými žáky, protože jí odčerpávaly sílu a život. Toužila po dobrodružství, ale před sebou měla jen jednotvárný život a budoucnost, bez jakékoliv změny jí připadala chmurná. Bratr Branwell, jehož uměleckého a literárního nadání si celá rodina cenila, ale nebyl v té době tak úspěšný, jak očekávali. Psal dopisy do literární redakce, do Blacwoodského časopisu, ale jeho práce nebyly zveřejňovány. Přes počáteční nadšení při studiu na Royal Academy zůstaly jeho schopnosti nevyužity a on našel zálibu v hostinci Black Bull. Mezitím Charlottiny mladší sestry Emily a Ann šly ve stejných šlépějích, jako ona, staly se z nich guvernantky a vyučovaly v bohatých rodinách děti, které se učit nechtěly. Sestry měly plán, chtěly si založit vlastní školu - pokud jsou nuceny učit, ať je to v jejich vlastní škole a tím budou zodpovědné za svůj osud. Ale to si budou muset rozšířit obzory, budou potřebovat více, než základní znalosti francouzštiny a němčiny. Existuje snad lepší možnost, kde to všechno získat, než přímo v Evropě? Bylo dohodnuto, Charlotte napsala tetě a požádala ji o peníze. Anne odešla do Roe Head, kde začala pracovat jako učitelka, zatímco Charlotte a Emily odjely do Brusselu, do "Pensionatte Heger". Zdá se, že tady má Charlotte konečně šanci na svobodný život, po kterém tak dlouho toužila - stovky kilometrů od míst a lidí, se kterými vyrůstala, se staly její dívčí sny skoro realitou… sama prožila romantickou lásku, která ale nebyla opětována. Její romantické sny nezanikly, ani když 29. června 1854 vcházela do kostela v Haworthu a ze svobodné vůle se provdala za muže, kterého nemilovala…
"Jane Eyre" ve verzi pro iPod

31. srpna 2010 v 14:05 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Českou verzi jsem zatím nikde nenašla, ale třeba jednou...
r
s

Jude Morgan - "The taste of Sorrow"

31. srpna 2010 v 13:40 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Tato kniha je klasifikována jako nejlepší román o Brontëových, který kdy byl napsán. Je mnohem lepší, než některé vážené biografie, které jen přetékaly daty a biografií. Příběh sester Brontëových je v mnoha ohledech realisticko-pohádkový. To ale neznamená, že by přetékal "růžovými momenty", ale má své kouzlo, takový smutný druh magie, která se odráží ve všech dílech, které napsaly. Jude Morgan se nesnaží kopírovat styl Brontëových, ve skutečnosti je to v mnoha aspektech velmi moderní próza, která krásně ladí s dějem.dPsaním uniknout do světa fantazie - tuto schopnosti v sobě děti velmi brzy rozpoznaly. Nebyla to jen "chuť psát", ale tímto se vyrovnávají se smutkem, který byl všude kolem nich - ztráta matky a později i sester Marie a Elizabeth. Patrick, jejich otec a zbožná teta Branwellová, to byl bezprostřední svět kolem nich a mohlo by se zdát, že je to pro ně "svěrací kazajka", ale protože byli velmi inteligentní, vyrovnali se s tím svým způsobem. Otec je vyučoval a později poslal všechny dcery, kromě nejmladší Anne a Branwella do internátní školy. Později se ukázalo, jak špatná to byla volba - volba s katastrofálními následky. V dívčí škole v Cowan Bridge (později ji Charlotte popsala jako Lowood v Jane Eyre) panují velmi tvrdé podmínky - hlad, nemoci, neustálá kritika, modlení a šílená kázání o pekle od reverenda Caruse Wilsona. Maria a Elizabeth umírají na následky tuberkulózy a zdraví Charlotte i Emily bude už navždy podlomené. Ale podle reverenda Wilsona "smrt chrání od hříchu"… Jediné místo, kde se Charlotte, Emily i Anne později cítí svobodné, je jejich fantazie - tam se jim daří měnit svět podle toho, jak samy chtějí, ale pokračují i voláním po svobodomyslném vzdělávání, zvláště pro dívky. V té době byla pro ženu jen jediná volba - miliony jich byly odsouzeny k brzké smrti jen tím, že rodily děti "jako na běžícím páse", negramotnosti, vaření a neměly možnost se vzdělávat, neměly žádnou možnost cestovat a psát. dJude Morganová zůstává věrná historickým událostem, ale touto knihou přivedla "postavy k životu" a po chvíli máte pocit, že to jsou vaši staří přátelé a že je dobře znáte. Na rozdíl od hlášky, že "host a ryba třetí den smrdí", tyto hosty nemáte chuť opustit…Branwell Brontë, brilantně vylíčený s jeho vrozeným strachem z dospívání, mužnosti a odpovědnosti, s pocitem "králem který přijde o své království", nenaplněné naděje otce a sester i jeho poklesky, které stojí rodinu mnoho starostí… Emily, tak vzdálená, samostatná, se svobodným duchem… Anne, skromná a vnímavá a samozřejmě Charlotte, neustále se snažící popsat, ale zároveň zamaskovat svoje skutečné pocity… Patrick Brontë, přemítavý a emocionálně rezervovaný - tak skvěle se starající o svoji farnost, ale který neví, co se od něj očekává po citové stránce, truchlící za zavřenými dveřmi pro postupnou ztrátu svojí rodiny…
Jude Morganová jasně ukazuje vliv předčasného smutku Charlotte nad ztrátou nejbližších v Brontë rodině a tato skutečnost nemůže být ignorována. Dítě, které vyrůstalo jako prostřední ze všech sourozenců, se najednou ocitne v roli nejstarší dcery - nejvíce zodpovědné, té, která musí chránit ty ostatní, pečovat o ně a starat se... Příběh vás doslova pohltí a budete přemýšlet, co se bude díl dál, i když víte, co bude následovat.


Frances Towers - "Tea with Mr. Rochester"

30. srpna 2010 v 11:30 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
f
Není to dlouhá kniha, jen několik krátkých povídek na 162 stranách. Prý je to doopravdy dobré čtení, ale nemohu posoudit,  protože jediné, co jsem na google.com našla, byl jeden jediný odstavec a z toho se nedá posoudit, jaký je celek, proto se spoléhám na recenzi, kterou jsem našla… Kniha nás přenese do jiného světa - světa Anglie v letech 1930 - 1940 a do salonů vyzdobených krásným nábytkem, ozdobeným květinami , kde se tiše line krásná hudba… Mladé ženy procházející těmito pokoji a jejich životy jsou bezstarostné a přemýšlejí o romantice, kterou znají z knih Jane Eyre, Bouřlivé výšiny a Pýcha a předsudek. V názvu jednoho z příběhů je hlavní postavou dívka, která má ve svých představách příběh Jane Eyre a když jí její teta vezme do salónu ke svým přátelům, setká se tam s mužem, který by mohl být jejím panem Rochesterem… Chvíle, které stráví s panem Considinem jí připomíná okamžiky, kdy si pan Rochester hrál s Jane jako "kočka s myší". Ano, muži jsou temné a tajemné bytosti, ale ženy jsou ještě tajemnější a více vědí. Povídky jsou krásné, ale ne sentimentální, jsou elegantní a i když se odehrávají v reálném světě, mají pohádkový podtext. Některé jsou jemně satirické, některé vymyšlené, znepokojující a všechny jsou romantické v tom nejlepším smyslu slova. Srdce říká ano, ale hlava říká ne… Pro BBC Radio tuto knihu četla Romola Garai, známá mladá herečka.

... a ještě jednou Toby Stephens (starší photoshoot)

29. srpna 2010 v 22:14 | Ellinka :o) + Toby Stephens Fan |  TOBY STEPHENS
f
f
d
f
d
d

... a ještě několikrát Toby Stephens :o)

29. srpna 2010 v 19:08 | Ellinka :o) |  TOBY STEPHENS

civilní foto - 2010
f
...v pauze při natáčení Sharpes Challenge - 2006
f
Danton´s Death - 2010
d
Women and Film Television Awards - 2009
s
Vexed - 2010
d... a ještě obrázky - opět na téma "Jane Eyre"

29. srpna 2010 v 16:24 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Tento plakát je vytvořený z prvních 12ti kapitol knihy "Jane Eyre"
t
t
w
e
š
r


Paul H. Feldman - "Jack Rozparovač - Rozluštěné tajemství"

27. srpna 2010 v 20:59 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
d
Právě jsem dočetla tuhle skvělou knížku - zajímá mě všechno, co se týkalo "Jacka Rozparovače" a ten deník, který byl nalezený a o kterém spisovatel píše, vyznívá tak, že je to snad doopravdy jeho...dDeník Jacka Rozparovače objevený roku 1991 odhalil totožnost nejslavnějšího sériového vraha všech dob - byl jím obchodník s bavlnou z Liverpoolu James Maybrick. Deník byl svého času hojně označován za podvrh, toto tvrzení ovšem nikdo prokázal. Paul Feldman tvrdí, že to proto, že deník je pravý. Jack Rozparovač - Rozluštěné tajemství přináší nepopiratelné důkazy o tom, že tajuplný deník skutečně napsal James Maybrick, muž, jenž spáchal sérii krutých vražd ve Whitechapelu a vstoupil do dějin jako Jack Rozparovač. Popisuje průběh nejrozsáhlejšího bádání, jež kdy v souvislosti s Jackem Rozparovačem proběhlo, a cestu, kterou Paul Feldman urazil, než se skrz zástěrky a kamufláže dostal přes královskou rodinu a svobodné zednáře až k pravému původu deníku i záhadných hodinek Jacka Rozparovače . Text mimo veškerou pochybnost dokazuje, že slavným vrahem byl právě James Maybrick. Feldman ve svém objektivním líčení předkládá klíčové důkazy a nabízí senzační odhalení z úst Jackových žijících potomků. Najde se mnoho knih, jež údajně znají pravou totožnost Jacka Rozparovače, ale Feldmanova argumentace zůstává velice přesvědčivá.
f


Jen tak ...

27. srpna 2010 v 18:08 | Ellinka :o) |  TOBY STEPHENS
b
gh
z

Les Rois du Monde - Romeo a Juliette

27. srpna 2010 v 17:32 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
Skvělá písnička .... francouzština je tak nádherná řeč. Chtěla bych vidět ten muzikál celý... Nemáte  ho někdo???

Chci do kina....

27. srpna 2010 v 10:50 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
Jsem jak "malá", ale jsem zvědavá a těším se na poslední díly HP...
hz

Vexed (2010) :o)

27. srpna 2010 v 8:54 | Ellinka :o) |  TOBY STEPHENS
h
d
s
s

Teana Rowland - "I am Jane Eyre - The Untold Story"

27. srpna 2010 v 8:14 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
df
Tak jsem narazila na další knihu na téma "Jane Eyre" - je to novinka, která vyšla v letošním roce, takže jsem na ni ještě nikde nenašla ani jedinou recenzi… ale kdo si počká, ten se dočká… Třeba někdy :o)
Na netu, kde se v současnosti nabízí k prodeji, je ke knize  charakteristika: Tato speciální edice je skvělou fikcí pro milovníky původního románu, stejně tak i pro nové čtenáře. Zjistěte, co se doopravdy stalo ve škole v Lowoodu, skutečnou povahu vztahu mezi Janou a Mr. Rochesterem a další hodně debatované otázky. Vhodné pro studenty, kteří potřebují pochopit prvky původního románu a co je nejdůležitější, rozvíjí lásku ke knize...
Ach jo, tak další knížka, kterou si nepřečtu, bo ji nemám a u nás asi ani neseženu :o(

Ruth Wilson a Luther (2010)

26. srpna 2010 v 12:08 | Ellinka :o) |  RUTH WILSON
Včera v noci jsem dokoukala poslední díl seriálu Luther (2010) ... Opravdu, doporučuju, skvěle natočený detektivní seriál a přikláním se k názoru z webu, že "... to, co američtí filmaři musí natočit ve 20ti dílech, v tomto případě  stačilo  6. dílů  Luthera (2010) a výsledek je skvělý."  Napětí, zajímavé kriminalistické případy a ten závěr... Přemýšlím, jestli se bude natáčet i další série, protože pokračování by mě opravdu zajímalo...
b

Laura Joh Rowlandová - "Tajné dobrodružství Charlotte Brontëové"

25. srpna 2010 v 14:05 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
f
Jak jsem slíbila, až dočtu tuhle knížku, písnu sem recenzi  :o) Včera večer jsem dočetla, tak dokud jsou dojmy ještě čerstvé, tak tady to je...
Píše se rok 1848 - Charlotte Brontëová žije se svými sestrami Emily a Anne a s bratrem Branwellem u otce na faře v městečku Haworth. Teprve před nedávnem všechny tři vydaly svá díla - Charlotte "Janu Eyrovou", Emily "Na Větrné Hůrce" a Anne "Agnes Grayovou" - samozřejmě pod pseudonymy, protože nechtějí, aby někdo věděl, že píší knihy. Klidný život na venkově jim vyhovuje a nerady by se staly středem pozornosti, což by se jistě stalo, kdyby se lidé dozvěděli, že jsou slavné spisovatelky, ale dopis z vydavatelství "Smith, Elder & Company" zamíchá životy všech… Malé nedorozumění bude důvodem, proč Charlotte s Anne odjedou do Londýna. Ve vlaku se seznámí s krásnou Isabel Whiteovou, která se zdá být velmi vystrašená - bojí se lidí kolem a má dojem, že ji stále někdo sleduje. Když Charlotte a Anne úspěšně vyřídí své záležitosti ve vydavatelství a vracejí se zpět do hotelu, je Charlotte svědkem Isabeliny vraždy… a viděla vraha, kterého dokáže popsat, čehož si je dotyčný vědom a konečně se začíná odvíjet takřka detektivní příběh, tak odlišný od poklidného života, na který byla dosud Charlotte zvyklá…
Vládní agent John Slade je hlavní mužský hrdina této knihy je tak trochu kombinací agenta 007 a pana Rochestera. Nejdříve se vydává za bratra mrtvé Isabel a pod smyšleným jménem se představí i sestrám Brontëovým, od nichž se snaží zjistit, zda jim Isabel ve vlaku nepředala nějaký balíček. Charlotte je okouzlena jeho gentlemanským chováním a tím, jak je zvláštní a tajemný. Nebudu prozrazovat celý děj, snad jen to, že příběh se přesune i na faru do Haworthu, zpátky do Londýna, do Cambridge a dokonce i do Bruselu, kde se na chvíli objeví i Constantin Heger (znalci životopisu Ch. Brontë vědí, že to byl učitel, do kterého se opravdová Charlotte zamilovala při svém pobytu ve škole v Bruselu…), ale také na královské panství Balmoral a mnoho dalších míst… Strach zvyšuje přitažlivost a právě přitažlivost mezi Charlotte a Johnem Sladem je to, o co se v tomto příběhu také jedná. Zklamání nad nenaplněnou láskou ke Constantinu Hegerovi způsobilo, že mužům nevěří… nevěří, že by jí nějaký muž mohl milovat takovou, jaká je, ale stane se… I když konec této romance nedopadne tak, jak bychom asi očekávaly, nelituje ničeho, co se mezi nimi stalo… "… a ačkoliv se pan Slade neobjevil ani neozval a má touha po něm mi ještě stále působí bolest, nevzdala bych se toho, co jsme spolu sdíleli. Někde ve světě chodí a dýchá a já ve svém srdci cítím, že nás jednoho dne osud svede opět dohromady…"
Příběh se mi docela líbil, snad mi jen trochu "neseděla" v hlavní roli Charlotte Brontëová, ale spisovatelka se naštěstí snažila ponechat jí všechny vlastnosti, které jí byly doopravdy připisované - ostýchavost, ale i vášnivou povahu, pocit méněcennosti, který měla kvůli svému vzhledu, ale zároveň touhu "mít křídla"… Objevuje se tam spousta frází a popisů, které poznávám z ostatních  knih Charlotte Brontëové, ale celkově příběh působí zajímavě - taková detektivní beletrie… Je to takové "…co by, kdyby…?" Jen mi opravdu vadil ten kýčovitý obal :o( Taková "rozevlátá" Charlotte v účesu a šatech, které nenosila - obrázek by se hodil spíš na nějakou "harlequinku"…


Ruth Wilson

16. srpna 2010 v 17:54 | Ellinka :o) |  RUTH WILSON

Luther (2010)g
karikatura
g

předávání cen BAFTA (2010)d


"Capturing Mary" - "Taková jsem byla" (2007)

16. srpna 2010 v 14:25 | Ellinka :o) |  RUTH WILSON
... prosíííím, nemáte náhodou někdo tenhle film? Nedávno ho dávali na HBO a myslím, že ho ještě 1x nebo 2x budou vysílat... Prosííííím...
d
f
g
h


Toby Stephens s rodinou ...

15. srpna 2010 v 17:59 | Ellinka :o) + Toby Stephens Fan |  TOBY STEPHENS
Toby Stephens, jeho žena Anna-Louise Plowman jejich syn Eli a malá Tallulah na "In The Night Garden" v Meridian Gardens, 15. srpna 2010... Nádherná rodinka - tohle jsou snad jediné oficiální fotografie jejich dětí... Třetí dítě se Anně narodí koncem září :o)
,

Vexed (2010)

14. srpna 2010 v 21:30 | Ellinka :o) |  TOBY STEPHENS
,
f
h
gDovolená ......

6. srpna 2010 v 9:20 | Ellinka :o) |  JEN TAK ....:O)
Dávám si pauzu jak od práce, tak od PC a "blogování"  :o) Dnes odjíždíme na dovolenou, takže následujích 10 dní se tady neobjevím, ale vezu si s sebou novou knížku od Laury John Rowlandové - "Tajné dobrodružství Charlotte Brontëové", tak  jestli bude čas a přelouskám to, napíšu sem recenzi  :o) Sama jsem na knížku zvědavá...
Takže krásný zbytek prázdnin (nebo dovolené), snad se počasí umoudří a zase vysvitne sluníčko...
f

Lin Hairová-Sargeantová - "Heathcliffův návrat na Větrnou Hůrku"

6. srpna 2010 v 9:10 | Ellinka :o) + Renata.cz |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
d
Začátek je docela zajímavý - starší pán a mladá žena jedou společně ve vlaku a začnou si povídat... První hřebíček do pomyslné rakve je zatlučen hned vzápětí - pán se jmenuje Lockwood a cestuje za umírající přítelkyní Nely Deanovou, mladá dáma není nikdo jiný než Charlotta Brontëová, vracející se domů zklamaná láskou ke svému kolegovi učiteli (narážka na dílo Villette)… Samo o sobě je to celkem dobrý nápad až do chvíle, kdy Lockwood předává Charlottě dopis, který Nely Deanová tajila 60 let.  Dopis neobsahuje nic jiného, než Heathcliffova dobrodružství za tři léta, kdy se ztratil z Hůrky a vrátil se jako gentleman. A světe div se - Charlotta Heathcliffa zná z vyprávění své sestry Emily.
Druhým a pořádným hřebíkem do rakve jsou samotné Heathliffovy příběhy… Po útěku z Hůrky se H. dostal až do Liverpoolu, kde se najednou rozpomene na části své minulosti a "popaměti" dojde ke známé budově, což je městský blázinec… Tam ho náhodou najde jistý pan Are, který si vytyčí nesnadný úkol - totiž udělat z H. opravdového gentlemana. Po jisté době se mu to celkem podaří a H. je vystaven zkoušce. Pan Are sezve malou společnost, mezi níž je i Edgar Linton. V tuto chvíli začíná pasáž knihy, za kterou jsem udělila hvězdičku… Autorka se výrazně přibližuje stylu sester Brontëových a kniha mě začala i bavit. Tento úsek je však násilně ukončen polovičním vykastrováním (!) Edgara a H. žhavým flirtováním s Blanche Ingramovou. Jak vidno, z H. nikdy pravý gentleman nebude…
Poslední třetina knihy byla nejhorší - na scénu vstupuje Jana Eyrová. Těm, komu to ještě nebylo při četbě jasné - pan Are není nikdo jiný, než pan Rochester. H. se uraženě stěhuje do Feardenu, protože na Janu žárlí, aby se později vrátil a dozvěděl se, že pan Are je vlastně jeho otec a Bertha Masonová je jeho matka. Nastává nepovedená svatba, Jana utíká a není k nalezení, Thornfield shoří, a H. odjíždí za Katkou, která je však již vdaná za Edgara…
Rozhovory, které vede pan Are s H., jsou celkem zajímavé, ale H. odpovědi jsou moc "gentlemanské" a jeho rozjímání a názory na život, minulost a budoucnost se k němu vůbec nehodí - zvlášť, jestli jste četly Větrnou Hůrku, kde byl v podstatě hrubián a podle toho se tak i vyjadřoval… Popsala jsem více méně celý děj v naději, že po této knize nesáhnete. Pokud jste zapřisáhlé milovnice Větrné Hůrky, nečtěte to... Autorka by se měla spíš vrhnout na klasickou červenou knihovnu, protože jediné čtivé pasáže jsou milostná vyznání…

Twillight a Jane Eyre - blíž, než si myslíte...

3. srpna 2010 v 8:21 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Před časem jsem na google.com našla jednu docala zajímavou recenzi... Překládám a vkládám sem...

Máme tady dva zajímavé Edwardy! Přidejte k tomu zakázanou lásku a sexuální napětí a máte dva tvrdé chlapíky, ze dvou různých knih: Jana Eyrová a Twilight. Zjistila jsem, že doopravdy existuje příbuznost mezi Twillight od Stephanie Meyersové a Jana Eyrová od Charlotte Brontëové.

Jane Eyre: Edward Rocherster, temný skličující, zmučený muž, který má šílenou manželku zavřenou ve věži. Ona je jeho NEMESIS - smutné, ubohé stvoření, které ho drží zpátky od normálního života…než našel mladou vychovatelku, do které se zamiloval.

"Někdy mám divný pocit, když jsem s vámi - zvlášť, když jste u mě, jako teď: Je to, jako kdybych měl někde nalevo pod žebry provázek, který by byl svázán pevným a nerozpletitelným
uzlem s provázkem, který máte na stejném místě i vy… "
Edward Rochester

Tímhle jsem žila, když jsem dospívala! Přesto však, nejvíc srdcetrýznivá scéna byla ta svatební. Krásná svatba a všichni měli radost spolu s nimi, ale pak bratr šílené manželky vtrhne do do kostela, aby zničil celé jejich manželství! Rochester je odvádí do věže, kde jim představuje svoji šílenou manželku. Je to nezapomenutelný moment… Chápeme jeho dilema - její ani jeho rodina mu nikdy neřekli, že Bertha je šílená, byl zneužitý tím nejhorším způsobem. Jane utíká - vyděšená a zmatená, což jen přidává Edwardovi trápení. Ale běda, ona nemůže najít klid a stále po něm touží, stejně jako on po ní…Tak co tu máme? Máme dost sexuálního napětí a nesplněných přání, abychom se zchladili kostkou ledu! V pořádku?!

Twilight: Edward Cullen, temný a pohledný, napjatý mučedník - milující Bellu víc než sám sebe. I on má temné tajemství, ale není uzavřené ve věži, je v jeho žilách ! Proto má smutný osud, protože je jedním z nemrtvých - upír! Bella, trapná a nemotorná, právě přijela do města, když pozná Edwarda. Ale zdá se, že on jí nenávidí, vyhýbá se jí při každé příležitosti. Cítíme s ní! Ale pak zjistíme, že jí nechtěl ublížit, byl v tom jen jeho strašný upírský hlad! Poznávají jeden druhého, když jí zachrání život ... a zamilují se do sebe.

"Kromě toho, čím víc času trávím s tebou, tím víc rozumím lidským emocím. Asi chápu Heathcliffa, ale nikdy dřív jsem to nevěděl."
EdwardCullen

Vidíš?! Heathcliff z Wuthering Heights, napsaný před 150 lety Emily Bronëovou! Je to tak, ona hodnotí svůj život, její city k němu jsou tak velké, že je ochotná stát se upírkou!

Stephanie Meyersová o Jane Eyre :

''Četla jsem to, když mi bylo devět,'' říká Meyersová "..a od té doby jsem tu knihu přečetla doslova stokrát. Myslím si, že v mé knize najdete v Edwardu (Cullenovi) části Edwarda Rochestera a v Belle části Jane. Jane byla někým, kdo mi byl blízký, když jsem byla dítě - byli jsme dobří přátelé! Myslím, že v některých ohledech byla reálnější, než jakákoli jiná fiktivní postava..."

A víte co? Vidím to taky. Nejen v rozjímavém Edwardovi, ale poznávám Jane v Belle. Každá z nich je plachá a samotářská - každá z nich přijela na neznámé místo. Obě dvě jsou přemýšlivé a izolované, a obě intenzivně přemýšlí o muži, do kterého se zamilovaly. Jane nerozumí neštěstí Edwarda Rochestera, o kterém vlastně nic neví a myslí si, že je mu lhostejná. Bella moc nerozumí chování Edwarda Cullena, a myslí si, že jí nenávidí, i když ve skutečnosti to nemá nic společného s ní! Jana Eyrová je romance v gotickém tradici.Twillight je romance - nová gothická tradice. Každá z nich zaujala široké publikum.Oba to jsou skvělé romány a romány jsou romantika…

Otázka: Proč milujeme naše mučednické hrdiny?
Odpověď: Protože tohle dělá příběh, který zahrnuje mnohem víc... Staráme se a milujeme Jane a Edwarda,
stejně jako Bellu a Edwarda. A proč tomu tak je? Je to proto, že i když nejsou 100% dobří, čelí obrovským problémům. Myslíte, že tu máme velkou love story! Ne! Znamená to, že máme dva velké milostné příběhy…


Čínská slova...

2. srpna 2010 v 18:00 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Jen jsem brouzdala na netu a napadlo mě zjistit, tak se píší jména z mé oblíbené knížky čínsky. No to je teda "masakr" - vím jistě, že TOHLE bych se NIKDY, NIKDY a doopravdy NIKDY nenaučila... Ježišmarjá, vždyť já bych se neuměla ani podepsat.... Zkusila jsem i moje jméno a vyšlo z toho tohle: 

阿伦娜特萨罗娃

Jane Eyre - 简爱

Edward Rochester - 爱德华罗切斯特

Thornfield Hall - 桑菲尔德Inspirace Jane Eyre a Wuthering Heights ...

2. srpna 2010 v 17:00 | Ellinka :o) |  VŠE NA TÉMA "JANE EYRE" ...
Firma Nonoo Lyons vytvořila nedávno ve své kolekci tento kabát, inspirovaný dle jejich slov Jane Eyre a Annou Kareninou
ed
... a firma Latherati Soap se nechala inspirovat zase Wuthering Heights. Ve své kolekci nabízí ručně vyráběná mýdla, roll on a tělový sprej, to vše inspirované výše uvedeným W.H.
Vůně: cedrové dřevo, pačuli, černý pepř, náznaky malin a svěžest lesa, olivový olej, kokosový, olej z rýžových otrub, máslo, ěterické oleje, kafr, jojobový olej
s
f

Ruth Wilson - London Studio

2. srpna 2010 v 11:36 | Ellinka :o) |  RUTH WILSON
d
e
a
r
s
d
s
d
s